Trestní právo a přestupkové právo

Poskytujeme komplexní odbornou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. S naším klientem diskrétně projednáme detaily případu a zvolíme nejvhodnější strategii obhajoby. Poskytujeme také právní zastoupení při uplatňování nároků poškozených osob a také zastoupení v řízeních o přestupku před správními orgány.