Rodinné právo

Poskytujeme právní pomoc v celé oblasti rodinného práva. Jde o specifický právní obor, který vyžaduje nejen odborné právní znalosti a orientaci v rozhodovací praxi soudů, ale také vysokou míru empatie, lidského přístupu a diskrétnosti.

Primárně se snažíme dosáhnout se spornou stranou dohody, ale ne vždy je to možné. Zastoupíme Vás v řízeních o rozvod manželství, při vypořádání společného jmění manželů, o úpravě poměrů k dětem nebo úpravě styku, v řízení o výživné nebo při jeho vymáhání, v řízeních o rodičovských neshodách, osvojení, a dalších. Poskytujeme také právní poradenství v kritických rodinných situacích, kdy je třeba řešit situace citlivě a rychle. Naším cílem je Vám v těchto složitých životních situacích efektivně pomoci a být oporou.