O mně

Již od raného mládí mě svět advokacie lákal a nikdy jsem nelitovala, že jsem tuto cestu zvolila. Věřím v to, že advokacii lze dělat s duší. Spojení logického, strategického myšlení, sofistikovanosti a empatického přístupu ke klientovi je mi blízké. Jsem přesvědčena, že pomoc je tím hlavním cílem advokacie.

Čemu se věnuji nejvíce:

  • Rodinné právo
  • Občanskoprávní a obchodněprávní spory včetně alternativních řešení sporů
  • Trestní právo

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Advokátní zkouška s výtečným prospěchem (2015)

Zkušenosti:

  • 7 let zkušeností ve významné nadnárodní developerské společnosti
  • Více než 10 let v advokacii v českých i mezinárodních advokátních kancelářích

Mé životní motto:

„Následuj své srdce, ale nezapomeň si vzít svůj rozum.“